Politica de confidențialitate

Sitruile Cook44 (numite colectiv “Cook44” în acest document) se referă la toate siturile parte din www.cook44.com si subdomeniile sale.

Vizitatori ai sitului web

Cook44 colecteaza informații care nu sunt de natură a identifica o persoană, de genul celor făcute disponibile de către browserele web, cum ar fi tipul browserului, limbajul preferat, data vizitei etc. Cook44 colectează aceste informații pentru o mai bună ințelegere a modului vizitatorii utilizează situl web. Cook44 poate publica aceste date, agregate, de exemplu prin publicarea unui raport asupra trendurilor de utilizare a sitului web.

De asemenea, Cook44 colecteaza informație cu potențial de indentificare personală, cum ar fi adresa IP a vizitatorului. Cook44 nu foloseste această informație pentru a identifica utilizatorii săi și nu o publică decăt în situațiile descrise mai jos.

Colectarea datelor cu caracter personal

Modul în care unii vizitatori aleg sa interacționeze cu Cook44 fac necesară colectarea și stocarea datelor cu caracter personal. Tipul și natura datelor colectate depinde de interacțiunea vizitatorului cu Cook44. De exemplu, utilizatorilor care doresc sa lase mesaje li se cere numele și adresa de email. În fiecare situație, Cook44 colectează asemenea date doar cât este necesar pentru a executa corect acțiunea inițiată de către utilizator. Cook44 nu publică aceste informații decât în situațiile descrise mai jos iar vizitatorii pot intotdeauna să refuze a oferi asemenea informații, cu consecința de a nu putea accessa anumite funcții ale sitului web.

Date agregate și statistice

Cook44 poate colecta și publica date statistice despre comportamentul vizitatorilor săi. De exemplu, Cook44 poate publica un raport legat de cele mai vizionate rețete, pe regiuni. Cook44 nu publică informație de natură a identifica utilizatorii săi decăt în situațiile descrise mai jos.

Protecția datelor cu caracter personal

Coo44 comunică date cu caracter personal doar acelor angajați, contractori sau organizații afiliate care (i) au nevoie sa cunoască aceste date pentru a facilita furnizarea serviciilor oferite de Cook44 și (ii) s-au angajat să nu le comunice altora. Cook44 mai poate fi pus în situația de a fi obligat să comunice asemenea informații atunci când este cerut de lege sau când Cook44 considera ca este necesar pentru a proteja drepturile de proprietate a Cook44, ale tertilor în relație cu Cook44 sau ale publicului larg. Cook44 nu inchiriază și nu vinde date cu caracter personal nimănui. Dacă ești utilizatori înregistrat al Cook44 și adresa ta de email este înregistrată, Cook44 poate să îți trimită ocazional email pentru a-ți comunica noutăți, pentru a-ți cere părerea legat de situl web sau pentru a-ți prezenta noi produse și servicii. Cook44 ia toate măsurile rezonabil necesare pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat al datelor cu carecter personal.

Cookie-uri

Un cookie este informație despre utilizator stocata de către un website local, pe calculatorul utilizatorului, care este dată sitului Cook44 de către browser la fiecare accessare a sitului. Cook44 folosește cookie-urile pentru a identifica vizitatorii, a modului de folosire al sitului și pentru a păstra preferințele lor de utilizare. Vizitatorii care nu doresc să folosească cookie-uri le pot dezactiva în browserul lor, cu consencința că unele funcții ale sitului nu vor mai putea fi accesate.

Creative Commons License
policy inspired by wordpress.org